. ''

  2:   .   .
2: . .
280
, . , , ,
81
101
1: . .
230
15
15
109
155
AP-1.  (+CD).
AP-1. (+CD).
370
AP-5. -5. Linkin Park Hybrid Theory (, ) (+CD)
AP-5. -5. Linkin Park Hybrid Theory (, ) (+CD)
320
AP-2. -2. Green Day International Superhits (, ) (+CD).
AP-2. -2. Green Day International Superhits (, ) (+CD).
210
AP-3. -3. Blink 182 Enema of the State (, ) (+CD).
AP-3. -3. Blink 182 Enema of the State (, ) (+CD).
210
AP-4. -4. Sum-41 ll Killer No Filler (, ) (+CD)
AP-4. -4. Sum-41 ll Killer No Filler (, ) (+CD)
210
: ?