CVGAUDIO RF416TBL --   (100V) - 3,75/7,5/15/30W, 30W  16ohm
CVGAUDIO RF416TBL -- (100V) - 3,75/7,5/15/30W, 30W 16ohm
8 680
CVGAUDIO PT-240 --  , 240W/100V 4/16ohm, 2U
CVGAUDIO PT-240 -- , 240W/100V 4/16ohm, 2U
51 605
CVGAUDIO DX-4600 -- , , 4600W/8ohm, 4x900W/4ohm,
CVGAUDIO DX-4600 -- , , 4600W/8ohm, 4x900W/4ohm,
124 463
CVGAUDIO SUBONE MODEL B-8/BL --    8 150W(RMS) 4ohm
CVGAUDIO SUBONE MODEL B-8/BL -- 8 150W(RMS) 4ohm
33 306
CVGAUDIO PT-650 --  , 650W/100V 4/16ohm, 2U
CVGAUDIO PT-650 -- , 650W/100V 4/16ohm, 2U
85 950
CVGAUDIO M-023W --  MP3 (USB/SDcard), FM-tuner, Bluetooth , IR,
CVGAUDIO M-023W -- MP3 (USB/SDcard), FM-tuner, Bluetooth , IR,
7 691
CVGAUDIO WM-LT-S6W --  ""  BEATBOMBER SAT-S8 ( )
CVGAUDIO WM-LT-S6W -- "" BEATBOMBER SAT-S8 ( )
6 017
CVGAUDIO Power Logic --  , 8 220V/16A, R
CVGAUDIO Power Logic -- , 8 220V/16A, R
39 427
CVGAUDIO ODF616TBL --  IP54 6,5+1 60W/16ohm. 5/10/20/40W  100V
CVGAUDIO ODF616TBL -- IP54 6,5+1 60W/16ohm. 5/10/20/40W 100V
13 257
CVGAUDIO ODF608TBL --  5/10/20/40W 6,5+1
CVGAUDIO ODF608TBL -- 5/10/20/40W 6,5+1
13 257
CVGAUDIO DX-4200 --  , 4200W/8ohm, 4x320W/4ohm, D-class, 1U
CVGAUDIO DX-4200 -- , 4200W/8ohm, 4x320W/4ohm, D-class, 1U
57 007
CVGAUDIO PT-4240 --  4 x 240W 70V/100V/4-16ohm
CVGAUDIO PT-4240 -- 4 x 240W 70V/100V/4-16ohm
166 205
CVGAUDIO OSR508TBL -- (IP65)  100V 1/2/4/8/16/32W (8ohm) - 40W(RMS)
CVGAUDIO OSR508TBL -- (IP65) 100V 1/2/4/8/16/32W (8ohm) - 40W(RMS)
11 229
CVGAUDIO SUBone model MODEL DH-8/BL/CR --  , 8", 4ohm, 150W(RMS)/30
CVGAUDIO SUBone model MODEL DH-8/BL/CR -- , 8", 4ohm, 150W(RMS)/30
33 369
CVGAUDIO M-483T -- -, 480W/100V, 4 , 2xMIC in, 3xAUX in, MP3/FM/BLUETOOTH, 2U
CVGAUDIO M-483T -- -, 480W/100V, 4 , 2xMIC in, 3xAUX in, MP3/FM/BLUETOOTH, 2U
70 862
CVGAUDIO ODF508TW --   5,25, - 1(25,4mm) 4/8/16/30W  100
CVGAUDIO ODF508TW -- 5,25, - 1(25,4mm) 4/8/16/30W 100
10 182
CVGAUDIO CS416TW -- 4"/1" , 3,75/7,5/15/30W-100V, 40W-16ohm,
CVGAUDIO CS416TW -- 4"/1" , 3,75/7,5/15/30W-100V, 40W-16ohm,
10 416
CVGAUDIO M-43T -- -, 40W/100V 4-16ohm, 2xMIC in, 3xAUX in, mini
23 308
CVGAUDIO ODF416TBL -- 4"/1" , 2/4/8/16W-100V, 20W-16ohm, IP44,
CVGAUDIO ODF416TBL -- 4"/1" , 2/4/8/16W-100V, 20W-16ohm, IP44,
7 979
CVGAUDIO SUBONE MODEL B-8/BL/CR --   8 150W(RMS) 4ohm
CVGAUDIO SUBONE MODEL B-8/BL/CR -- 8 150W(RMS) 4ohm
35 031
CVGAUDIO R-103 -- - , 250W/8ohm, 3LINE in, 1xMIC in
31 997
CVGAUDIO ODF3TBL -- 3" 6 ; 100 .
3 533
CVGAUDIO M-483Tm -- -, 480W/100V, 2xMIC in, 3xAUX in, MP3/FM/BLUETOOTH, 2U
CVGAUDIO M-483Tm -- -, 480W/100V, 2xMIC in, 3xAUX in, MP3/FM/BLUETOOTH, 2U
73 856
CVGAUDIO M-243T -- -, 240W/100V, 2xMIC in, 3xAUX in
CVGAUDIO M-243T -- -, 240W/100V, 2xMIC in, 3xAUX in
52 251
CVGAUDIO PSS-31 -- //7-band
CVGAUDIO PSS-31 -- //7-band
29 707
CVGAUDIO SM-SUB --
CVGAUDIO SM-SUB --
1 214
CVGAUDIO R-203 -- - , 2100W/8ohm, 3LINE in, 1xMIC in, 2U
CVGAUDIO R-203 -- - , 2100W/8ohm, 3LINE in, 1xMIC in, 2U
42 740
CVGAUDIO TR-180LS -- -, 180W/100V, MIC in, 2xAUX in
CVGAUDIO TR-180LS -- -, 180W/100V, MIC in, 2xAUX in
34 110
CVGAUDIO SUBONE MODEL C-8/BL/CR --  , 8", 4ohm, 150W(RMS) 120Hz
CVGAUDIO SUBONE MODEL C-8/BL/CR -- , 8", 4ohm, 150W(RMS) 120Hz
35 031
CVGAUDIO VRL-100 --  , 2100W low-impedance (4-8ohm)
CVGAUDIO VRL-100 -- , 2100W low-impedance (4-8ohm)
5 236
 -6650 -- -, 6 , 650 /100 , MP3 , Bluetooth
-6650 -- -, 6 , 650 /100 , MP3 , Bluetooth
67 200
CVGAUDIO MDSP-46 -- DSP  4xBAL in/6xBAL out, 1U
CVGAUDIO MDSP-46 -- DSP 4xBAL in/6xBAL out, 1U
27 711
CVGAUDIO CRX6T -- 2,5/5/10/20W 6,5+1
5 990
CVGAUDIO ODF3TW--   3" 6 ; 100 .
CVGAUDIO ODF3TW-- 3" 6 ; 100 .
3 533
CVGAUDIO HPM50T --  , 15/30/50W-100V, IP65,
CVGAUDIO HPM50T -- , 15/30/50W-100V, IP65,
19 531
CVGAUDIO ODF516TBL --  IP44 5.25+1 60W/16ohm. 4/8/16/30W  100V
CVGAUDIO ODF516TBL -- IP44 5.25+1 60W/16ohm. 4/8/16/30W 100V
10 182
CVGAUDIO RF516TW-- 5"/1" , 5/10/20/40W-100V, 60W-16ohm,
9 548
CVGAUDIO ODF516TW --  IP44 5.25+1 40W/16ohm. 4/8/16/30W  100V
CVGAUDIO ODF516TW -- IP44 5.25+1 40W/16ohm. 4/8/16/30W 100V
10 182
CVGAUDIO ODF408TB --   4(101,6mm), - 1(25,4mm) 2/4/8/16W  100
CVGAUDIO ODF408TB -- 4(101,6mm), - 1(25,4mm) 2/4/8/16W 100
7 979
 -6250 -- -, 250 /100 6 c
-6250 -- -, 250 /100 6 c
42 126
CVGAUDIO RF416TW --   (100V) - 3,75/7,5/15/30W, 30W  16ohm
CVGAUDIO RF416TW -- (100V) - 3,75/7,5/15/30W, 30W 16ohm
8 680
CVGAUDIO CR5TE --   1.5/3/6W 6,5+1
CVGAUDIO CR5TE -- 1.5/3/6W 6,5+1
3 596
CVGaudio CSP42T --   Public Address, 10/20W - 100V, IP55,
CVGaudio CSP42T -- Public Address, 10/20W - 100V, IP55,
7 598
CVGAUDIO WPA10TBL -- 4 / 0,5 , 5/10W-100V,
CVGAUDIO WPA10TBL -- 4 / 0,5 , 5/10W-100V,
3 354
CVGAUDIO SUBone model DH-8/BL/CR/T --  ,
CVGAUDIO SUBone model DH-8/BL/CR/T -- ,
36 388
CVGAUDIO CS608TBL -- 6,5/1" , 1/2/4/8/16/32W, 60W-8ohm,
CVGAUDIO CS608TBL -- 6,5/1" , 1/2/4/8/16/32W, 60W-8ohm,
18 033
 -30 -- -. 30. 100\4-16, 1  2 AUX
-30 -- -. 30. 100\4-16, 1 2 AUX
16 926
CVGAUDIO VA-1120 --  , 120W/100V, 11- ,  24V
CVGAUDIO VA-1120 -- , 120W/100V, 11- , 24V
4 686
: ?