YAMAHA HS8//E -- . 120 8" + 1", 38Hz-30kHz

26 900
0-0-6
i
0-0-6

:

 • (: . , , .10( , ))
 • (: . , . , 42)
: 00-01062787

:

YAMAHA HS8//E -- . 120 8" + 1", 38Hz-30kHz

M-AUDIO BX5 D3 -- 2-  1? . 5? . 100. 52-35?000 , SPL 110
M-AUDIO BX5 D3 -- 2- 1? . 5? . 100. 52-35?000 , SPL 110
12 990
M-AUDIO BX8 D3 -- 2-  1.25? . 8? . 150. 37-22?000 , SPL 114
M-AUDIO BX8 D3 -- 2- 1.25? . 8? . 150. 37-22?000 , SPL 114
20 490
ADAM T5V -- 2-   , U-ART , 5? , 45-25?000
ADAM T5V -- 2- , U-ART , 5? , 45-25?000
22 340
BEHRINGER CONTROL2USB --
BEHRINGER CONTROL2USB --
13 890
ADAM T8V -- 2-  , 1.9 U-ART , 8? , 90 [RMS], 33  25 , 118
ADAM T8V -- 2- , 1.9 U-ART , 8? , 90 [RMS], 33 25 , 118
32 510
BEHRINGER STUDIO 50USB --  ( 5`` ), 100 , USB , 2-
BEHRINGER STUDIO 50USB -- ( 5`` ), 100 , USB , 2-
13 895
KRK RP8G4 -- 2- (Bi-Amp) 8-  , DSP,
KRK RP8G4 -- 2- (Bi-Amp) 8- , DSP,
29 495
34 700
KRK RP5G4 -- 2- (Bi-Amp) 5-  , DSP,
KRK RP5G4 -- 2- (Bi-Amp) 5- , DSP,
18 540
20 600
: ?